یک اثر یک نویسنده

شنبه 4 اردیبهشت‌ماه سال 1389

حمیدرضا ایروانیان


164

اولین مجموعه داستانهای کوتاه از حمید رضا ایروانیان تحت عنوان "رویای ماهی قرمز" در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 23-25 اردیبهشت 89 غرفه انتشارات سخن گستر رونمایی خواهد شد.


خانه ای ویران
خفته درمیان اشکها

دل سپرده ام به دنیای سایه ها
که بنگرم
نفرت سیاهش را
یا ظلمات شبش را

 
های ای سرباز
های ای سرباز
من وتو رشته های از هم تنیده یک طنابیم
من وتو دیوار فرو ریخته یک خانه ایم
   من وتو فاتح جنگ یک گورستانیم